Pakowanie chemikaliów i jego znaczenie

Pakowanie chemikaliów nigdy nie było zadaniem prostym. Nie ułatwiała go przy tym, między innymi, duża liczba opcji możliwych do wyboru. Dziś za najpopularniejszy materiał opakowań chemikaliów uchodzą tworzywa sztuczne. Owszem, trudno kwestionować ich negatywny wpływ na środowisko, jeśli jednak w grę wchodzą opakowania chemiczne, to właśnie tworzywa sztuczne wydają się najbardziej bezpieczne. Doskonale sprawdzają się jako rozwiązania zapobiegające rozlaniu, nie są drogie, a jednocześnie dają możliwość ponownego wykorzystania. Ich stosowanie jest jednak poddane pewnym regulacjom, nie zaskakuje więc to, że nieustannie poszukuje się rozwiązań alternatywnych. Jeśli chemikalia będą zapakowane odpowiednio, może doprowadzić to nie tylko do szkodliwości dla otoczenia. Błędy w tym zakresie mają poważne konsekwencje także w odniesieniu do użytkownika końcowego oraz pracownika magazynu.

Największe wyzwania

Chemikalia przemysłowe nie bez powodu uważane są za szczególnie niebezpieczne, a jednym z najpoważniejszych generowanych przez nie problemów wydaje się być zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Tu doskonałym przykładem wydają się być choćby ostre substancje toksyczne. Trzeba im poświęcać maksimum uwagi nie tylko podczas pakowania, ale i samej wysyłki. Gdy mamy do czynienia z substancjami o odczynie silnie zasadowym lub kwaśnym, musimy liczyć się także z tym, że każdy ich kontakt z ludzką skórą może doprowadzić do pojawienia się oparzeń. Najlepiej więc, jeśli sam proces pakowania jest zautomatyzowany. Przeważnie zastosowanie znajdują automatyczne napełniacze, automatycznie wykonuje się przy tym również zamykanie opakowań.

Innym rodzajem zagrożeń są tak zwane zagrożenia fizyczne. Gdy mamy do czynienia z aerozolami, paliwami samochodowymi, alkoholami oraz związkami bogatymi w węglowodory, musimy liczyć się z tym, że nieuwaga będzie w stanie doprowadzić do fizycznych szkód. Zagrożenie może wynikać choćby z tego, że niemal każda z tego rodzaju substancji jest skrajnie łatwopalna albo sprzyjająca spalaniu. Nic więc dziwnego, że substancje tego rodzaju przeważnie są transportowane w metalowych puszkach, a producenci opakowań zwracają szczególną uwagę na ich zabezpieczenie przed elektrycznością statyczną. Ta ostatnia przeważnie grozi zapłonem, zapłon zaś może doprowadzić do eksplozji. Wyjaśnia to sens transportowania paliwa samochodowego w pojazdach, które są uziemione elektrycznie.

cysterna

Jeśli opakowanie chemikaliów ma spełniać nasze oczekiwania, warto zatroszczyć się także o to, aby były one odporne na działania czynników atmosferycznych zapobiegając jednocześnie zjawisku polegającemu na przedostawaniu się substancji chemicznych do otoczenia. Dobrym przykładem wydają się choćby pestycydy szczególnie groźne dla zbiorników wodnych. Zagrożenia tego rodzaju są duże także w odniesieniu do tych chemikaliów, które przybierają stałą postać. Nic więc dziwnego, że popularne są w takim przypadku opakowania o wydłużonym czasie degradacji.

Lista zagrożeń z pewnością nie byłaby pełna, gdybyśmy nie wspomnieli także o wchodzeniu chemikaliów w reakcje z wodą. Tu także mamy zresztą zagrożenie realne nie tylko z perspektywy użytkownika końcowego, ale także tego, który wykonuje czynności związane z opakowaniem. Od opakowania oczekuje się więc nie tylko ochrony substancji przed kontaktem z wodą, ale również przed ryzykiem spowodowania zagrożenia przez samo jej otworzenie. Nie można zapominać także o tym, że wielu substancji nie wykorzystuje się od razu, konieczne jest więc zapewnienie im przyzwoitych warunków przechowywania.