Karty charakterystyki - w trosce o bezpieczeństwo miejsca pracy

Osoby pracujące w miejscach w których istnieje stały kontakt z różnymi substancjami chemicznymi muszą szczególnie dbać o swoje bezpieczeństwo. Informacje na temat poszczególnych substancji tego typu pojawiają się jednak tak szybko, że ciężko jest śledzić je na bieżąco. Właśnie dlatego karty charakterystyki są tak istotne dla osób pracujących w takich miejscach.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Karta charakterystyki (SDS) jest dokumentem, w którym zawarte są najważniejsze informacje na temat konkretnej substancji chemicznej. Karta mówi o potencjalnych zagrożeniach związanych z pracą z taką substancją oraz wskazanymi sposobami na obchodzenie się z nią. Dzięki postępowaniu zgodnie z zawartymi w karcie instrukcjami pracownik może zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo i uchronić się przed wypadkami.

Wielu specjalistów zwraca uwagę na konieczność opracowania odpowiedniego systemu przekazywania informacji na temat poszczególnych substancji chemicznych. Łatwy dostęp do takiej wiedzy powinni mieć wszyscy użytkownicy danego produktu. W większości przypadków na kartach charakterystyki zamieszczone są dość specjalistyczne informacje. Przeciętna osoba która nie posiada wiedzy na temat związków chemicznych może mieć problem z ich odczytaniem oraz zrozumieniem. Z drugiej strony są one przeznaczone głównie dla specjalistów, którzy na co dzień mają kontakt i pracują z takimi substancjami. Dostawcy substancji chemicznych muszą dbać o to, aby karty charakterystyki zawierały dokładnie informacje na temat potencjalnych zagrożeń i sposobów obchodzenia się z danymi substancjami. Jedynie w taki sposób będą one faktycznie pomocne dla osób, które na co dzień z nimi pracują.

osoba wypełniająca dokument

Oczywiście sam dostawca nie może w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo w miejscu pracy. Duża część owej odpowiedzialności spada również na barki pracodawcy, który musi zadbać o odpowiednie wdrożenie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe obchodzenie się z tymi substancjami. Korzystanie z kart charakterystyki jest w tym przypadku niezwykle pomocne, bowiem daje mnóstwo informacji na temat tego, jakie zasady pracy w danym miejscu są najlepsze.

Zdaniem specjalistów, sporym problemem jest wciąż brak jednolitych zasad oznaczania substancji chemicznych, które mogłyby obowiązywać na całym świecie. Często prowadzi to do pewnego zamieszania, bowiem w poszczególnych krajach stosuje się na przykład różne typy oznaczeń.

Substancje chemiczne stosowane we współczesnym przemyśle można liczyć w setkach tysięcy. Niemożliwym jest zapamiętanie charakterystyki wszystkich z nich. Równocześnie niekiedy nawet niewielkie z pozoru szczegóły mogą mieć ogromny wpływ na to, w jaki sposób należy z nimi pracować aby zachować bezpieczeństwo. Niekiedy w zakładach przemysłowych pojawiają się nowe substancje, z którymi nikt nie miał tam wcześniej do czynienia.

W takich sytuacjach karty charakterystyki są niezastąpione. Standardowo zawierają one szesnaście różnych sekcji, które szczegółowo opisują poszczególne kwestie związane ze składem oraz użytkowaniem konkretnych substancji.