Systemy EHS: Kanadyjskie oceny środowiskowe mają zostać zaktualizowane

(Image credit: rubenerd)

Kanadyjski rząd federalny ogłosił, że planuje wprowadzenie ustawodawstwa mającego na celu uaktualnienie kanadyjskiej ustawy o ocenach środowiskowych, która nakreśla proces rządowych audytów i ocen środowiskowych dla dużych projektów przemysłowych

w Kanadzie.

Obecnie kanadyjskie oceny środowiskowe są przeprowadzane zarówno przez rząd federalny, jak i rządy prowincji, a czas trwania tych ocen może zająć kilka lat od początku do końca. Niektórzy twierdzą, że aspekty te utrudniają opracowywanie projektów przemysłowych, ponieważ zatwierdzanie i budżetowanie może być wstrzymane do czasu zakończenia ocen środowiskowych.

Dla większości producentów przemysłowych działających w Kanadzie lub planujących rozszerzenie działalności na Kanadę, zmiany te prawdopodobnie nie będą miały znaczącego wpływu na ich działalność. Jednakże

ci, którzy działają w sektorze energetycznym (na przykład rozwijający się w Kanadzie przemysł naftowy i wydobycie węgla) mogą spodziewać się zmian w sposobie prowadzenia działalności.

Proponowane zmiany obejmują przeniesienie całej odpowiedzialności za oceny środowiskowe na szczebel rządowy prowincji oraz ograniczenie terminu oceny środowiskowej do 2 lat. W przypadkach, gdy projekt przemysłowy jest wyjątkowo duży i/lub ma zasięg międzynarodowy, w proces ten zaangażowany będzie rząd federalny.

Według ostatniego artykułu z Canadian Broadcasting Company:

"Rząd federalny planuje wprowadzić ustawodawstwo i ewentualnie rozporządzenie, które twierdzą, że usprawni proces regulacyjny dla dużych projektów przemysłowych, Minister Zasobów Naturalnych Joe Oliver powiedział publiczności przemysłu wydobywczego w Toronto poniedziałek. Celem ustawodawstwa będzie wyeliminowanie nakładania się kompetencji rządów prowincjonalnych i federalnych, powiedział Oliver. Naszym celem jest dostarczenie bardziej przewidywalnych i terminowych przeglądów oraz zmniejszenie obciążeń regulacyjnych przy jednoczesnej poprawie ochrony środowiska i wspieraniu znaczących konsultacji z rdzennymi mieszkańcami" - powiedział Oliver w przemówieniu na dorocznym zjeździe Kanadyjskiego Stowarzyszenia Poszukiwaczy i Deweloperów. Dodał, że jego zdaniem rząd federalny powinien angażować się tylko w duże projekty.

Przeczytaj pełny artykuł tutaj.

Nie jest jeszcze pewne, w jaki sposób kanadyjska ustawa o ocenie oddziaływania na środowisko zostanie zaktualizowana, a duże podmioty przemysłowe będą musiały poczekać, aby zobaczyć, w jaki sposób wpłynie to na ich działalność. Jednak nadzieje sektora energetycznego są duże, że szybszy i bardziej efektywny sposób przeprowadzania oceny środowiskowej jest w drodze. Kolejnym wyzwaniem dla rządu będzie zapewnienie, że oceny środowiskowe będą nadal tak dokładne i precyzyjne, jak to tylko możliwe.