Rozwiązywanie problemów ze znakowaniem probówek do PCR i qPCR

Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) jest jedną z najczęściej wykonywanych procedur laboratoryjnych. Technika ta, służąca do amplifikacji sekwencji DNA lub RNA, jest niezbędna w wielu branżach i środowiskach, w tym w służbie zdrowia, badaniach naukowych, kryminalistyce i rolnictwie. Ta potężna technika może być wykorzystywana do pomiaru poziomu aktywacji genów, wykrywania mutacji w próbkach pobranych od pacjentów z nowotworami oraz identyfikacji źródeł infekcji bakteryjnych. Jednakże, pomimo ostatnich postępów w technologii PCR, problem oznaczania probówek do PCR nadal istnieje.

Wyzwanie związane z oznaczaniem probówek do PCR i qPCR

Oznaczanie probówek do PCR jest trudnym zadaniem. W przypadku podstawowych protokołów PCR, w których stosuje się probówki o pojemności 0,2 ml, na górnej lub bocznej ściance probówki jest niewiele miejsca, na którym można umieścić czytelny, odręczny napis. Paski do probówek dodatkowo ograniczają obszar, na którym można pisać, ponieważ każda probówka jest połączona z następną w pasku. Nawet przy użyciu małych markerów z cienką końcówką pismo staje się nieczytelne i łatwo się rozmazuje, co dodatkowo pogarsza się podczas każdego cyklu PCR, w którym temperatura sięga 95°C (203°F). Również etykietowanie płytek PCR może być koszmarem. Plastikowe pokrywki stosowane do tych płytek mają mało miejsca na etykietowanie i muszą być zdejmowane, jeśli konieczne jest pobranie próbki w celu sprawdzenia tożsamości wygenerowanych fragmentów. Pokrywy te nie są też przystosowane do etykietowania, ponieważ ich powierzchnia jest wyboista po przyklejeniu do górnej części płytki. W sumie sprawia to, że etykietowanie probówek do reakcji PCR jest nieefektywne i czasochłonne.

Nowa metoda znakowania probówek PCR

Nowy, zgłoszony do opatentowania system PCR-TagTrax™ umożliwia etykietowanie probówek PCR z większą ilością informacji, niż może dostarczyć pismo odręczne lub kropki na etykiecie. Elastyczna konstrukcja umożliwia znakowanie pojedynczych probówek PCR lub pasków zawierających do 8 probówek jednocześnie. Można również użyć kilku etykiet złożonych w jedną broszurę lub w konfiguracji składanej, aby przechowywać jeszcze więcej informacji. Znaczniki nie zawierają kleju i są łatwe w użyciu w rękawicach. Flagowa konstrukcja tego PCR Sidekick zapewnia widok z lotu ptaka na etykiety, które są widoczne natychmiast po otwarciu termocyklera, bez potrzeby wyciągania i odczytywania każdej probówki lub płytki. Można etykietować próbki natychmiast po zakończeniu przygotowywania płytki, ponieważ próbki znakowane PCR-TagTrax mogą być amplifikowane bez utraty integralności etykiet, czytelności lub zakłóceń w pracy termocyklera. Dzięki linii perforacji biegnącej przez środek, PCR-TagTrax może być używany jako stojak na etykiety, ułatwiając etykietowanie próbek, ich uruchamianie, a następnie przechowywanie w lodówce lub zamrażarce. Odrywana klapka może być również używana do prowadzenia rejestru płytek i próbek, ułatwiając ich porządkowanie podczas przechowywania. Etykiety można drukować za pomocą wszystkich popularnych termotransferowych drukarek kodów kreskowych. Można na nich umieszczać tekst alfanumeryczny, numerację seryjną oraz kody kreskowe 1D i 2D.

PCR-TagTrax usprawnia badania naukowe i opiekę zdrowotną

Ponieważ etykietowanie probówek PCR jest notorycznie trudne, często zdarzają się błędy. Błędnie oznakowane probówki to ogromny koszt dla branży naukowej i opieki zdrowotnej; błąd w badaniu PCR może kosztować szpitale nawet 712 USD za próbkę, co przekłada się na setki tysięcy dolarów niepotrzebnych kosztów.1 Dla laboratoriów badawczych oznacza to utratę potencjalnie niezastąpionych próbek, a także kosztownych odczynników do PCR i czasu. Dla laboratoriów klinicznych konsekwencje mogą być jeszcze poważniejsze, jeśli pacjent otrzyma niedokładny wynik testu PCR. Testy oparte na metodzie PCR, takie jak te stosowane do wykrywania mutacji genetycznych w nowotworach lub identyfikacji patogenów zakaźnych, są często wykorzystywane do wyboru opcji terapeutycznych; życie pacjenta może zależeć od otrzymania dokładnego wyniku testu w celu wybrania najlepszej terapii. Błąd może oznaczać, że pacjent nie otrzyma odpowiedniego leczenia i/lub otrzyma niepotrzebną i potencjalnie szkodliwą terapię. Może być również konieczne ponowne wykonanie badań, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procedur diagnostycznych, które narażają pacjentów na ryzyko.2

Tego typu błędów w metodzie PCR można uniknąć, stosując program PCR-TagTrax. Dzięki niemu znakowanie małych probówek PCR jest wydajne i opłacalne, zapewniając szereg opcji znakowania, śledzenia i przechowywania tych trudnych próbek. Istnieje wiele dodatkowych korzyści ze stosowania tego PCR Sidekick, w tym:

  • Konstrukcja bezklejowa, przyjazna dla rękawic, ułatwiająca użytkowanie
  • Wszechstronna konstrukcja umożliwia znakowanie probówek, pasków i płytek w różnych konfiguracjach i stylach
  • Identyfikacja próbek PCR zawierająca więcej informacji niż kropki na nakrętkach i prostokątne etykiety na bokach probówek razem wzięte
  • Szybki podgląd z lotu ptaka wszystkich wydrukowanych informacji po otwarciu pokrywy termocyklera
  • Wytrzymałość na szeroki zakres temperatur, od -196°C do +150°.
  • Możliwość zadruku metodą termotransferową, dzięki czemu na etykietach można drukować kody kreskowe ułatwiające śledzenie procesu
  • Dostępne w różnych kolorach lub w wersji wielokolorowej dla łatwego i wygodnego kodowania kolorystycznego
  • Linia perforacji umożliwia wykorzystanie etykiety jako podstawki do przechowywania w lodówkach i zamrażarkach laboratoryjnych

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokowydajnych etykiet specjalistycznych orazoraz dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych, a także w placówkach służby zdrowia.

Referencje:

  1. The Problem of Mislabeled Specimens. Northfield, IL; 2010.
  2. Kahn SE. Specimen Mislabeling: A Significant and Costly Cause of Potentially Serious Medical Errors (Znacząca i kosztowna przyczyna potencjalnie poważnych błędów medycznych). Brønshøj, Dania; 2005.