Oprogramowanie do zarządzania emisjami: Dlaczego dopasowanie na miarę jest zawsze najlepsze

Wyobraź sobie, że masz oprogramowanie do zarządzania emisjami, które pasuje do Twoich chemikaliów, praktyk i sprzętu. Posiadanie oprogramowania uczyniłoby śledzenie emisji powietrza, zarządzanie środowiskowe i raportowanie gazów cieplarnianych bezbolesnym procesem dla Twojego zakładu. Zbyt często firmy popełniają błąd wierząc, że zarządzanie emisjami do powietrza może być wykonane za pomocą dowolnego ogólnego programu bazodanowego. Podczas gdy już zbudowany i przetestowany model jest wymagany, musi on być konfigurowalny, aby dać Ci miejsce kierowcy w Twoim specyficznym procesie zarządzania emisjami.

Ten artykuł pomoże Ci zrozumieć:

  • W jaki sposób Twój zakład może sformułować strategię zarządzania powietrzem.
  • Definicja i cechy oprogramowania do zarządzania emisjami.
  • Dlaczego konfigurowalne oprogramowanie jest najlepszą opcją dla zarządzania środowiskiem.
Zarządzanie jakością powietrza w oparciu o emisje przemysłowe

Pierwszym krokiem jest określenie, w jaki sposób Twoja organizacja będzie formułować swoją strategię zarządzania powietrzem. Zarządzanie jakością powietrza obejmuje rozważenie czynników środowiskowych, inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z działalnością firmy i wykorzystanie ich do dokładnego zajęcia się emisjami. Przykłady tego procesu to przejrzenie wszystkich kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w celu określenia stosowanych substancji chemicznych, sprawdzenie sprzętu jako potencjalnego źródła emisji oraz sprawdzenie przydziału środków na praktyki minimalizacji odpadów, które pomagają kontrolować i ograniczać emisje.

Po dokonaniu oceny czynników takich jak te, można ustalić strategię kontroli emisji. Aby osiągnąć wyznaczone cele redukcji emisji w zakładzie, EPA zaleca następujące kroki w zakresie monitorowania, redukcji i zarządzania emisjami:

  • Określenie priorytetowych zanieczyszczeń i krytycznych zanieczyszczeń powietrza w zakładzie. Określenie priorytetowych zanieczyszczeń występujących w zakładzie jest dobrym krokiem do sprawdzenia, które chemikalia i produkty podlegają regulacjom.
  • Zidentyfikuj środki kontroli źródeł zanieczyszczeń. Źródła zanieczyszczeń są różne, w tym procesy spalania, emisje LZO z procesów malowania i emisje ze zbiorników. Ocena źródeł jest najlepszym sposobem na opracowanie planów ich redukcji poprzez modyfikację procesu lub unowocześnienie sprzętu.
  • Opracuj strategie kontroli i plany, które uwzględniają środki kontroli. Istnieją różne strategie kontroli emisji, w tym dodawanie detektorów i monitorów do źródeł emisji, aby być na bieżąco z emisjami w zakładzie.
  • Użyj dostosowanego oprogramowania do zarządzania emisjami. Obecnie wiele systemów może pomóc w zarządzaniu wszystkimi emisjami i mieści wszystkie przepisy związane z chemikaliami, których używasz w swoim zakładzie. Może to pomóc w konkretnym zarządzaniu i raportowaniu emisji.

Co to jest oprogramowanie do zarządzania emisjami?

System zarządzania emisjami jest systemem do zarządzania emisjami do powietrza poprzez śledzenie i obliczanie ich w celu raportowania. Jego podstawową funkcją jest pomóc zakładowi dokładnie śledzić emisje, aby uniknąć przekroczenia federalnych progów emisji. Idealnie byłoby, gdyby to oprogramowanie było w stanie śledzić i obliczać emisje na poziomie chemicznym/CAS. Ponadto, system powinien być wyposażony w flagi regulacyjne i formaty raportowania do złożenia, aby zmaksymalizować i usprawnić proces raportowania.

Jakie są cechy oprogramowania do emisji?

Cechy tych systemów wahają się od bycia po prostu platformami do przechowywania dokumentów do solidnych systemów, które mogą wykonywać obliczenia dla raportów środowiskowych. Oprogramowanie emisje mają różne możliwości, które dostawca oprogramowania określa, ale podstawą tych możliwości jest:

  • Raportowanie i dokumentacja emisji.
  • Zarządzanie zgodnością.
  • Analiza progów emisji, aktualizacje przepisów i wskaźniki KPI.

Raportowaniei dokumentacja emisji jest ważną cechą. Niektóre rozwiązania programowe posiadają również systemy przypominania o terminach raportowania oraz alerty, gdy zakład zbliża się do zdefiniowanego progu. Zarządzanie dokumentami i gromadzenie danych jest kluczową cechą oprogramowania do emisji. Pozwala to na scentralizowaną platformę, gdzie wszystkie informacje na temat maszyn i urządzeń są dokładnie śledzone. W kontekście oprogramowania, właściwe rozwiązanie pozwala na bezproblemowe gromadzenie i kompilację danych.

Zarządzanie zgodnością jest ciągły proces oceny praktyk i systemów zakładu w celu zapewnienia, że są one zgodne z przepisami określonymi dla danej branży. Częścią tego procesu jest ciągłe przeprowadzanie audytów i częste raportowanie emisji w programach takich jak TRI lub Tier II. Większość systemów, które to robią muszą mieć łatwo dostępne dane regulacyjne.

Analiza progów emisji jest niezbędna w śledzeniu postępów zakładu. Posiadanie kompleksowych i aktualizowanych w czasie rzeczywistym kluczowych wskaźników wydajności(KPI) pokazuje kierownictwu i innym wewnętrznym interesariuszom, jak dobrze zarządzasz swoimi emisjami. Upewnij się, że wybrane przez Ciebie oprogramowanie posiada wbudowane informacje regulacyjne, które są często aktualizowane. Oprogramowanie do zarządzania emisjami firmy ERA ma wbudowaną główną listę chemiczną (MCL), która jest często aktualizowana o najnowsze informacje prawne.

Dlaczego konfigurowalne rozwiązanie jest zawsze najlepsze?

Posiadanie czegoś konfigurowalnego eliminuje problemy związane z twardo zakodowanymi modelami ogólnymi i pomaga osiągnąć bardziej dokładne wyniki. Ważne jest, aby oprogramowanie miało solidną strukturę i sprawdzony szkielet, ale nie powinno być tak zakodowane, aby uniemożliwiało dostęp do funkcji specyficznych dla Twojego zakładu. Tak więc, dlaczego mieliby Państwo zadowolić się niekonfigurowalnym rozwiązaniem EMS dla swojej firmy zamiast inwestować w konfigurowalne oprogramowanie do emisji do powietrza?

Firmy często wpadają w pułapkę używania arkuszy kalkulacyjnych, o których eksperci branżowi już wiedzą, że nie działają. Wybór arkuszy kalkulacyjnych oznacza utrzymywanie własnych formuł, poszukiwanie i ładowanie własnych informacji regulacyjnych/chemicznych oraz godziny ręcznego wprowadzania danych. Jedna literówka może unieważnić wszystkie Twoje obliczenia. Na przykład, wprowadzenie procentowej zawartości toluenu jako 30% zamiast 3% dla substancji chemicznej może znacznie zniwelować obliczenia emisji. W miarę wzrostu zbiorów danych, metoda arkusza kalkulacyjnego staje się nie do utrzymania.

Równie nieefektywne może być oprogramowanie typu hardcoded do generycznych zasobów biznesowych. W niektórych przypadkach oprogramowanie jest po prostu magazynem danych, a użytkownik nadal musi samodzielnie wprowadzać dane i wykonywać obliczenia. Nawet te rozwiązania EMS, które oferują funkcje obliczeniowe, mogą wykonywać tylko ogólne obliczenia i mogą nie uwzględniać szczegółów i niuansów Państwa obiektu. Wszystko, co wykracza poza ramy tego, co programista uważa za potrzebne, jest albo niemożliwe, albo wymaga zakupu zestawów narzędzi "dodatkowych". Idealne oprogramowanie powinno omijać te ograniczenia programistyczne. Posiadanie konfigurowalnego interfejsu użytkownika pozwala na rejestrowanie danych dla konkretnych praktyk.

Potrzeby Twojej placówki w zakresie raportowania środowiskowego są inne niż kogokolwiek innego. Masz różne pozwolenia na powietrzemasz różne pozwolenia, limity pozwoleń, używasz różnych materiałów i masz różne limity emisji do powietrza i limity operacyjne w zależności od tego, gdzie się znajdujesz i co produkujesz. Dlatego potrzebujesz oprogramowania emisji powietrza, który pokazuje menu i metryki, które pasują do zakładu i jest kompletny ze wszystkimi raportami, które są wymagane do złożenia, zarówno wewnętrznie, jak i do agencji regulacyjnych.

Eliminując nieefektywności w procesie raportowania, oszczędzasz czas, a inwestycja w konfigurowalne oprogramowanie do emisji powietrza może się zwrócić w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Producenci, którzy przeszli na konfigurowalne oprogramowanie do emisji powietrza, oszczędzają pieniądze. Gdy Twoja firma jest gotowa na aktualizację oprogramowania do emisji powietrza, upewnij się, że nie zadowalasz się zbyt ogólnym i nieefektywnym. Wybierz rozwiązanie do zarządzania środowiskiem które jest dostosowane do uzyskania najlepszych wyników. Oprogramowanie do emisji powietrza ERA ma wszystkie te możliwości wraz z wbudowanymi metodologiami obliczeniowymi i formułami, biblioteką AP-42 i wieloma innymi możliwościami, które są dobrze opracowane i sprawdzone, ale nadal konfigurowalne do specyficznych potrzeb Twojego zakładu.

Przekonaj się z pierwszej ręki, jak konfigurowalne oprogramowanie do emisji powietrza może sprawić, że Twoje obowiązki środowiskowe staną się łatwiejsze do zarządzania i bardziej opłacalne, rezerwując bezpłatną rozmowę konsultacyjną z analitykiem projektu w ERA poniżej.