Jednoczesne wdrażanie kodów kreskowych i RFID: Najlepsze praktyki GS1

Chociaż kody kreskowe i technologia RFID istnieją już od 50 lat (dłużej w przypadku kodów kreskowych), nigdy nie było możliwości efektywnego połączenia obu tych technologii, zwłaszcza w laboratorium. Ostatnio to się zmieniło, ponieważ obecnie możliwe jest generowanie dowolnych etykiet i znaczników - od kriogenicznych po chemoodporne i autoklawowalne - z wkładką dla chipa RFID. Oznacza to, że etykiety RFID mogą być również drukowane z kodami kreskowymi. Choć przynosi to wiele korzyści, między innymi zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa próbek, integracja obu technologii w jeden sprawnie działający system może wymagać rozwiązania problemów. Dlatego dzięki uprzejmości GS1 postanowiliśmy zapoznać się z kilkoma najlepszymi praktykami stosowanymi przy wdrażaniu systemu, który skanuje dane zarówno z kodów kreskowych, jak i RFID.

Dane a nośnik danych

Po pierwsze, warto omówić nieco terminologii, aby łatwiej było zrozumieć zasady, na których opierają się zalecenia GS1. GS1 jest neutralną, międzynarodową organizacją typu non-profit, która opracowuje i utrzymuje standardy dla kodów kreskowych i innych metod identyfikacji. Konieczne jest również rozróżnienie pomiędzy danymi (dostępnymi informacjami dotyczącymi przedmiotu, takimi jak nazwa próbki i data) a nośnikiem danych (RFID lub jeden z wielu rodzajów kodów kreskowych). Na powyższym rysunku widać "zwykły" numer GTIN (Global Trade Item Number) i numer seryjny. W zależności od zastosowanej technologii numery te można wyposażyć w kodowanie specyficzne dla danego nośnika danych, aby można je było odpowiednio odczytać.

Używaj systemu, który akceptuje dane z dowolnego nośnika danych

Należy korzystać wyłącznie z aplikacji i baz danych, które akceptują pełen zakres wartości danych, zgodnie ze standardami GS1. Gwarantuje to, że mogą one przyjmować dane bez względu na to, jaki nośnik danych jest używany (kody kreskowe czy RFID).

Przykład prawidłowej bazy danych zawiera kolumnę dla numerów seryjnych (powiązanych z numerem GTIN), która akceptuje od 1 do 20 znaków alfanumerycznych. Taka baza danych może zarejestrować każdy numer seryjny, niezależnie od nośnika danych. Z kolei baza danych, która zawiera tylko do 12 cyfr numerycznych, może rejestrować numery seryjne odczytane z 96-bitowego identyfikatora RFID, ale nie z innych typów identyfikatorów RFID lub kodów kreskowych, ponieważ te nośniki mogą zawierać numery seryjne zawierające znaki alfanumeryczne i/lub dłuższe niż 12 znaków.

Unikać nadawania numerów seryjnych zaczynających się od zera

Przypisywanie zer na początku numerów seryjnych może powodować problemy podczas kodowania ich zarówno w kodach kreskowych, jak i tagach RFID. Na przykład, jeśli próbka ma przypisany numer seryjny 004967 i używany jest 96-bitowy identyfikator RFID, kod kreskowy nie będzie mógł być zakodowany w takiej postaci; zostanie zakodowany jako 4967, ponieważ 004967 nie jest kodowalny w tym systemie. Jeśli ten numer seryjny jest kodowany za pomocą pewnych typów kodów kreskowych, może to być 00004967, ponieważ do dopasowania do odpowiedniego rozmiaru symbolu może być wymagany 8-cyfrowy numer seryjny. Co ważne, 004967 i 00004967 to zupełnie inne numery seryjne niż 4967, więc podczas przechodzenia między tymi systemami może dojść do utraty danych.

Ograniczenie reprezentacji specyficznych dla nośnika danych do niższych poziomów architektury przepływu pracy

Ta wskazówka jest szczególnie ważna dla dużych firm farmaceutycznych, które przetwarzają duże zbiory danych zarówno z interfejsów "specyficznych dla nośnika", jak i "na poziomie aplikacji", ale w przypadku laboratoriów idea jest taka sama. Co to są interfejsy "specyficzne dla przewoźnika" i "na poziomie aplikacji"? Interfejs specyficzny dla przewoźnika odnosi się do interfejsu, w którym dane są zbierane za pomocą skanerów kodów kreskowych/RFID i przesyłane do bazy danych. Poziom aplikacji odnosi się do interfejsów, które bezpośrednio wykorzystują dane, np. do analizy danych lub zarządzania nimi. Dwa z najbardziej powszechnych interfejsów poziomu aplikacji to system planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i system zarządzania magazynem (WMS), ale systemy zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS) również można uznać za poziom aplikacji.

GS1 zaleca ograniczenie reprezentacji danych specyficznych dla danego nośnika (tj. RFID lub kodów kreskowych) do interfejsów specyficznych dla danego nośnika i usunięcie ich, gdy dane docierają do interfejsów na poziomie aplikacji. Oznacza to, że system może łatwiej współdziałać ze wszystkimi wykorzystywanymi nośnikami. Jeśli w którymś momencie nośnik ulegnie zmianie (zostanie zastosowany nowy typ kodu kreskowego), system może szybko się do tego dostosować, a integracja zmian wymaga mniejszej ilości przeróbek.

Używanie drukarki i skanera które potrafią pracować z RFID i kodami kreskowymi

To nie jest rozwiązanie zalecane przez GS1; to tylko ogólna wskazówka, która pomoże zoptymalizować Twój system. Niezależnie od tego, w jaki sposób przesyłane są dane, pomocne jest scentralizowanie i współdzielenie możliwości przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy. Jest to szczególnie ważne w laboratoriach i zakładach produkcyjnych, gdzie często problemem jest brak miejsca. Oprócz drukarek i skanerów, do drukowania dowolnego typu kodów kreskowych, kodowania chipów RFID i integrowania ich z innymi systemami zarządzania (np. LIMS lub system zarządzania łańcuchem dostaw) będzie prawdopodobnie potrzebne specjalistyczne oprogramowanie. Szczególnie interesujące jest sprzężenie drukarek obsługujących technologię RFID z oprogramowaniem takim jak BarTender, które umożliwia jednoczesne drukowanie informacji widocznych i kodowanie etykiet RFID.

Coraz częściej laboratoria, zakłady produkcyjne i instytucje opieki zdrowotnej optymalizują swoje systemy identyfikacji poprzez łączenie zalet technologii kodów kreskowych i RFID. Istotne jest, aby decydując się na wdrożenie obu tych technologii, personel rozumiał nie tylko, jak z nich korzystać, ale jak najlepiej zintegrować dane ze swoim przepływem pracy, tak aby system był jak najbardziej efektywny kosztowo i wolny od błędów.

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokowydajnych etykiet specjalistycznychoraz dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych, a także w instytucjach opieki zdrowotnej.