Bezpieczna praca z chemikaliami

Środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla osób pracujących na co dzień z różnymi chemikaliami składają się z kilku elementów. Każdy z nich przeznaczony jest do ochrony innych obszarów ciała - na przykład oczu czy skóry. Najważniejsze jest w nich jak największe pokrycie materiałem ochronnym wszystkich powierzchni narażonych na szkodliwe działanie substancji chemicznych. W zależności od miejsca pracy oraz konkretnego rodzaju chemikaliów ubrania ochronne mogą obejmować specjalne fartuchy, rękawice czy nawet zatyczki do uszu.

Bardzo istotne są również środki do ochrony dróg oddechowych. Zawsze należy stosować odpowiednie maski ochronne, przeznaczone do konkretnych rodzajów substancji chemicznych. Zalecenia powinny być dostępne w charakterystyce wszystkich chemikaliów wykorzystywanych w przemyśle.

Środki ochrony indywidualnej - dlaczego są tak ważne?

Praca z chemikaliami nigdy nie należy do całkowicie bezpiecznych. Wiele zależy oczywiście od konkretnych substancji, ale długotrwały kontakt z nimi w każdym przypadku niesie ze sobą poważne zagrożenia. Dzięki środkom ochrony indywidualnej można całkowicie zminimalizować ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych dla pracowników. W każdym zakładzie pracy powinno się z najwyższą uwagą dbać o to, aby takie środki były prawidłowo dopasowane do wykonywanych prac i łatwo dostępne dla pracowników.

Oprócz środków ochrony osobistej przeznaczonych dla codziennej pracy dostępne są również produkty, z których korzysta się w sytuacjach awaryjnych. W tym przypadku muszą one wykazywać się szczególnie dobrymi cechami i zapewniać całkowitą ochronę, bowiem są one stosowane w warunkach krytycznych zagrożeń.

Same środki ochrony osobistej są oczywiście tylko jednym z elementów polityki zapewniania pracownikom bezpieczeństwa. Do innych należy między innymi ścisłe przestrzeganie wszystkich zasad obowiązujących w zakładzie pracy.

praca w laboratorium z chemikaliami

Środki ochrony indywidualnej w sytuacjach kryzysowych

Jeśli w zakładzie pracy zaistniała sytuacja kryzysowa w której pojawia się szczególne zagrożenie ze strony substancji chemicznych, należy zastosować również specjalne środki ochrony. O tym, z jakich środków należy skorzystać decyduje przede wszystkim dowódca jednostki ratowniczej, która przybyła na miejsce.Międzynarodowe standardy dokładnie określają to, jakie środki należy stosować w kontakcie z poszczególnymi chemikaliami.

Kategorie środków ochrony osobistej

Istnieją cztery podstawowe kategorie środków ochrony osobistej. Głównym kryterium przy ich tworzeniu jest poziom ochrony zapewniany przez nie.Kategoria A zapewnia maksymalny poziom ochrony dla oczu, skóry oraz dróg oddechowych. Środki z kategorii B gwarantują ochronę głównie dróg oddechowych. Kategoria C to środki stosowane w warunkach, w których szkodliwe substancje unoszą się w powietrzu i należy się przed nimi chronić. Środki kategorii D to głównie nakrycie wierzchnie i buty ochronne.

Rodzaje środków ochrony osobistej

Do środków ochrony osobistej można zaliczyć szereg elementów garderoby oraz narzędzi. Każdy z nich jest przeznaczony do ochrony innych obszarów ciała.W przypadku ochrony dróg oddechowych podstawą są maski i respiratory. Do ochrony skóry i oczu stosowana jest specjalna odzież ochronna. W wielu zakładach przemysłowych potrzebna jest również ochrona przed nadmiernym hałasem - w tym celu korzysta się z zatyczek do uszu.Środki ochrony osobistej wykorzystywane w danym zakładzie przemysłowym muszą posiadać niezbędne atesty potwierdzające ich skuteczność. Zawsze powinny być też dopasowane do warunków panujących w konkretnym miejscu.