Karta charakterystyki dla chemikaliów

Praca z substancjami chemicznymi które są potencjalnie niebezpieczne zawsze wymaga szczególnej ostrożności oraz...

Ocena niebezpieczeństwa pracy z substancjami chemicznymi

Praca z chemikaliami w zakładach przemysłowych zawsze niesie ze sobą pewien stopień zagrożenia. Każdy kto zarządza takim miejscem musi...

Bezpieczna praca z chemikaliami

Środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla osób pracujących na co dzień z różnymi chemikaliami składają się z kilku elementów. Każdy z...

Karty charakterystyki do identyfikowania niebezpiecznych substancji chemicznych

Zarządzanie niebezpieczeństwem przy korzystaniu z różnych substancji chemicznych staje się o wiele łatwiejsze dzięki kartom charakterystyki. Z...

Identyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych

Szacuje się, że rocznie powstaje ponad 450 milionów ton niebezpiecznych odpadów i chemikaliów. Przeważnie są one pokłosiem dynamicznego...

Karty charakterystyki - w trosce o bezpieczeństwo miejsca pracy

Osoby pracujące w miejscach w których istnieje stały kontakt z różnymi substancjami chemicznymi muszą szczególnie dbać o...

Skład chemiczny produktu - na co należy zwracać uwagę?

Zarówno żywność jak i wiele produktów codziennego użytku zawiera zwykle mnóstwo składników chemicznych. W wielu...

Etykiety produktowe

Etykiety produktowe umieszczane są na pojemnikach oraz opakowaniach. Zawierają informacje na temat zawartości, pozwalając na...

Opakowania dla płynnych chemikaliów

Każda firma zajmująca się jakimikolwiek płynnymi chemikaliami musi wybrać odpowiednie opakowanie dla swoich produktów. Nie...